Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Nominace na zaměstnance roku 2014

Vedoucí úseku BRUSH SEM s.r.o.

Jméno a příjmení, titul

Útvar

Nominovaný zaměstnanec

Délka zaměstnaneckého poměru v BRUSH SEM s.r.o. (roky)

Jméno a příjmení, titul

Vyberte hlavní charakteristické rysy nominovaného

Kandidát je produktivní, pracuje kvalitně.

Kandidát je spolehlivý.

Kandidát vyniká znalostmi a zkušenostmi.

Kandidát je iniciativní, přijímá další povinnosti nad rámec svých pracovních povinností.

Kandidát má pozitivní postoj k pracovním povinnostem, mezi spolupracovníky je vzorem pro ostatní.

Vaše charakteristika nominovaného

Datum